شیرم دود

( شیر من مثل دود زرنگ وچالاک باش )

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٢ سال

ارسال از: علی فروغی- مربی کتابخانه سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس

شرح بازی و سرگرمی

نام بازی: شیرم دود ( شیر من مثل دود زرنگ وچالاک باش )

نحوه اجرا :

همه افراد گروه به صورت دایره وار در کنار هم می نشینند فقط دو نفر از افراد یکی به عنوان شیر به دنبال دیگری که روباه است در اطراف گروه می دوند وقتی که روباه احساس کرد که شیر می خواهد اورا بگیرد با دست گذاشتن بر روی سر یکی از افراد گروه می ایستد و می گوید ( شیرم دود ) بعد آن شخص که روباه بر روی سرش دست گذاشته است بلند شده و به عنوان شیر به دنبال شیر قبلی که اینک روباه و در حال فرار است می دود و کسی که روباه بوده دست بر سر هرکس که گذاشت و آن شخص بلند شد خودش به جای او می نشیند.

 اگر روباه قبل از دست گذاشتن بر روی سر یکی از افراد توسط شیر گرفته شود سوخته و می بایست در وسط همان دایره که توسط بچه ها ایجاد شده می نشیند

مشخصات بازی و سرگرمی
استان :
شهرستان :
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب