گرگم و بره می برم!

دسته : نمایشی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٢ سال

شرح بازی و سرگرمی

بازیکنان،  از میان خود یکی را به عنوان گرگ و یکی را به عنوان گوسفند تعیین می کنند و بقیه بره می شوند.  بازیکنان با توجه به نقش (گرگ -گوسفند -بره  ) تلاش می کنند شکل بدنی  شخصیت نمایشی - نوع را ه رفتن - تقلید صدای شخصیت و خصوصیاتی که از این شخصیت ها می شناسند را در بازی نشان دهند.

 بره ها پشت سر گوسفند، در حالی که دو دستی از کمر یکدیگر گرفته اند،  ردیف می شوند. گرگ در مقابل گوسفند می ایستد و با حرکات نمایشی که شخصیت گرگ را تصویر کند اشعار را می خواند. 


گرگ:گرگم و گله میبرم ( با دست های باز)
گوسفند و بره ها :چوپون دارم نمیزارم
گرگ: دندون من تیزتره (دندانهایش را نشان می دهد)
گوسفند و بره ها: دنبه من لذیذتره
گرگ : خونه خاله کدوم وره
گوسفند و بره ها: ازاین ور و ازون وره
ازاین ورو ازون وره

گرگ جست و خیز کنان سئوال و جواب می کند و حمله را شروع می کند، در این حال گوسفند جان خود و بره هایش را در خطر می بیند، دستهایش را  باز کرده و با حرکت به چپ و راست که عنوان دفاع را دارد، بدون اینکه گرگ را بگیرد از بره هایش محافظت می کند و می گوید: خونه ی خاله کدوم وره؟

و همچنین تمامی بره ها برای حفظ ردیف ستون به تبعیت از او، در حالی که پشتا پشت به این سوی و آن سوی می روند جواب می دهند؛ خونه ی خاله از این وره، از این وره و از اون وره ... از اون وره ... و گرگ همچنان سعی در گرفتن لااقل یکی از بره ها دارد، و مشخص است بره ای که تنبلی کند و از ستون خارج شود، با لمس دست گرگ، به دام می افتد و اسیر می شود و از بازی خارج می شود، و بازی  ادامه می یابد تا اسیر شدن یکی دیگر از بره ها .

و همین طور بازی تکرار می شود تا تمامی بره ها اسیر شوند و یک دور بازی تمام شود، در دور بعدی جای و نقش گرگ و گوسفند عوض می شود.

 نکات: در بعضی مناطق، اجرای این بازی به اشکال متفاوت صورت می گیرد، مثلاً گرگ فقط نفر آخر ستون را می تواند با دست لمس کند و بعد جای و نقش او و گرگ و گوسفند عوض می شود و یا در جایی دیگر، بره ای که اسیر شد، دوشادوش گرگ در شکار بره فعالیت می کند و یا اشعار مختلف نیز سروده شده است.
مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب