پشت کاپ

مربی سیار نکا(علی اصغر چهارده)

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال

شرح بازی و سرگرمی

در این بازی بازیکنان به دو گروه 2 تا 3 نفره تقسیم می شوند و با استفاده از سبزه و بستن تعداد زیادی از ساقه های آن در کنار هم توپ سبزه ای را می سازند . سپس داور با انداختن شیر یا خط گروه شروع کننده بازی را معین می کند . در این بازی بازیکن باید با زدن ضربه های متعدد به زیر توپ سبزه ای آن در هوا معلق نگه دارد تعداد ضربه هایی که در هوا به این توپ اصابت می کند از طرف داور شمرده می شود و بعنوان امتیاز ثبت می گردد ، به همین ترتیب تمام اعضای تیم در حد توان خود اینکار را انجام می دهند . لازم به ذکر است ضربات معمولی یک امتیاز دارد ولی زدن ضربات نمایشی از 5 تا 10 امتیاز برای فرد مورد نظر به ارمغان می آورد ، در پایان تیم بازنده به تیم برنده سواری می دهند .

مشخصات بازی و سرگرمی
استان :
شهرستان :
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : توپی که از سبزه درست می شود .
زمان بازی : روز