مهد کودک شایان

استان : تهران
شهرستان : تهران

این مهد کودک در منطقه 2 قرار دارد

مشخصات بانک های اطلاعاتی
شماره تماس : ٠٢۱۶۶۵۱٨۶۱٧
٠٢۱۶۶۵۱٨۶۱٨
فاکس : ٠٢۱۶۶٠٠٧٣٠٣
آدرس : خیابان ستارخان ، خیابان شادمهر ( شادمان ) ، خیابان خوشرو ( نصرت سابق ) ، پلاک ٨٨