مهد کودک پروانه های کوچولو

استان : تهران
شهرستان : تهران

پذیرش کودکان به صورت تمام وقت - نیمه وقت و ساعتی
اعطای مدرک بین المللی زبان انگلیسی ( کاخ کودک سیمین)
کلاسهای تخصصی: نقاشی، شطرنج، موسیقی و زبان فرانسه

مشخصات بانک های اطلاعاتی
شماره تماس : ٠٢۱٢٢۶٣۱٢۴٠
٠٢۱٢٢۶٣۱٢۴٠
آدرس : پل رومی ، الهیه ، خیابان شریفی منش ، بعد از سفارت بلژیک ، نرسیده به بن بست آذر (درب پارکینگ آبی رنگ)