مجموعه ورزشی شهدای ۱۵ خرداد

استان : تهران
شهرستان : تهران

مجموعه ورزشی شهدای 15 خرداد دارای رشته های ورزشی نظیر فوتسال، هندبال، والیبال، ایروبیک، آمادگی جسمانی و رزمی می باشد.

شرح بانک های اطلاعاتی

مجموعه ورزشی شهدای 15 خرداد ، واقع در منطقه 15 تحت پوشش سازمان ورزش شهرداری تهران است. 

مجموعه ورزشی شهدای 15 خرداد با مساحت 1450 متر مربع، دارای 40 عدد کمد و در رشته های فوتسال ، هندبال ، والیبال ، ایروبیک ، آمادگی جسمانی ، رزمی فعال می باشد.مشخصات بانک های اطلاعاتی
شماره تماس : ٠٢۱٣٣۶۵۵۵٠۴
آدرس : خیابان قصر فیروزه، خیابان قائم، خیابان هنرستان، پارک والفجر