مجموعه ورزشی شهدای کاشانک

استان : تهران
شهرستان : تهران

مجموعه ورزشی شهدای کاشانک مجموعه ورزشی شهدای کاشانک دارای رشته های ورزشی نظیر بدنسازی، ایروبیک، آمادگی جسمانی، یوگا، والیبال، بسکتبال، بدمینتون و پیلاتس می باشد.

شرح بانک های اطلاعاتی

مجموعه ورزشی شهدای کاشانک واقع در منطقه ی 1 تحت پوشش شهرداری تهران می باشد. 

این مجموعه آموزشی-تفریحی دارای سالن بدنسازی، سالن ایروبیک و سالن چندمنظوره در رشته های بدنسازی، ایروبیک، آمادگی جسمانی، یوگا، والیبال، بسکتبال، بدمینتون، پیلاتس و ویژه بانوان و آقایان می باشد.

مشخصات بانک های اطلاعاتی
شماره تماس : ٠٢۱٢۶۱٢۴۵٢٠
آدرس : کاشانک، خیابان صبوری، انتهای کمالی شرقی