مجموعه ورزشی شهدای زمزم

استان : تهران
شهرستان : تهران

رشته فوتبال تنها رشته فعال مجموعه ورزشی شهدای زمزم است.

شرح بانک های اطلاعاتی

مجموعه ورزشی شهدای زمزم واقع در منطقه 17 ، تحت پوشش سازمان ورزش شهرداری تهران می باشد. 

مجموعه ورزشی شهدای زمزم تنها دارای زمین چمنی به مساحت 6000 متر مربع می باشد که همه روزه در اختیار تمام رده های سنی می باشد.
مشخصات بانک های اطلاعاتی
شماره تماس : ٠٢۱۵۵۶۵٢۵۶٣
آدرس : جاده ساوه، نعمت آباد، ابتدای بولوار جوانه، روبروی ترمینال اتوبوسرانی