مجموعه ورزشی شهید معروف وند

استان : تهران
شهرستان : تهران

مجموعه ورزشی شهید معروف وند دارای رشته های ورزشی نظیر ایروبیک، ژیمناستیک، رشته های رزمی، رشته های توپی می باشد.

شرح بانک های اطلاعاتی

مجموعه ورزشی شهید معروف وند در منطقه ی 18 واقع شده است و تحت پوشش سازمان ورزش شهرداری تهران می باشد 

امکانات مجموعه : سالن چندمنظوره ، سالن ایروبیک ، سالن ژیمناستیک و سالن رزمی

رشته های ورزشی فعال : ایروبیک ، ژیمناستیک ، رشته های رزمی ، رشته های توپی

مشخصات بانک های اطلاعاتی
شماره تماس : ٠٢۱۶۶٧٩٢۶٠٩
آدرس : یافت آباد، میدان الغدیر، خیابان شهید مرتضی زندیه، خیابان محمد طاهری