مجموعه ورزشی شهید باکری

استان : تهران
شهرستان : تهران

مجموعه ورزشی شهید باکری دارای رشته های ورزشی نظیر فوتسال، ایروبیک و آمادگی جسمانی می باشد.

شرح بانک های اطلاعاتی

ورزشگاه شهید باکری با گنجایش 4هزار و 500 نفر در جنوب تهران در سال 89 به بهره‌برداری رسید.        

این مجموعه دارای 11‌هزار و 500 متر فضای سبز، 4سالن بدنسازی به مساحت 2800متر، یک مجموعه پارکینگی برای 210خودرو، 2هزار و 800متر فضای تجاری وهزار و 600متر فضای آموزشی و 2هزار متر فضای درمانی را شامل می‌شود.

مشخصات بانک های اطلاعاتی
شماره تماس : ٠٢۱۵۵٨۶٨٧٩٧
آدرس : نعمت آباد، خیابان خلازیر، بوستان نسترن