مظفر سالاری

دسته : نویسندگان
فعالیت : نویسنده

شرح بانک های اطلاعاتی

درون مایه ها و دست مایه ها...

 رمان رویای نیمه شب

قایق راندن به اقیانوس

کشایش داستان

مینوی نگاه تو

رمان دعبل و زلفا (درباره آیت الله فقیه خراسانی)


مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر