کمال پولادی

دسته : نویسندگان
فعالیت : نویسنده ، مترجم

شرح بانک های اطلاعاتی

کمال پولادی (متولد ۱۳۲۸ در کلاردشت ) پژوهشگر و مترجم حوزهعلوم سیاسی و استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس است. وی در خانواده ای از کردهای کوچانده شدۀ کلاردشت به دنیا آمده است.[۱] آثار او عمدتاً در حوزه علوم سیاسی، فلسفه سیاسی، جامعه شناسی و ادبیات کودکان هستند.

تالیف

 • تاریخ اندیشه سیاسی در غرب: از سقراط تا ماکیاولی، کمال پولادی، ناشر: نشر مرکز
 • تاریخ اندیشه سیاسی در غرب: از ماکیاولی تا مارکس، کمال پولادی، ناشر: نشر مرکز
 • تاریخ اندیشه سیاسی در غرب: قرن بیستم، کمال پولادی، ناشر: نشر مرکز
 • تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام، کمال پولادی، ناشر: نشر مرکز
 • از دولت اقتدار تا دولت عقل در فلسفه ی سیاسی مدرن، کمال پولادی، ناشر: نشر مرکز
 • اندیشه های سیاسی در شرق باستان، کمال پولادی، ناشر: نشر مرکز

ترجمه

 • جهانی شدن و آینده ی دموکراسی: منظومه پساملی، یورگن هابرماس، کمال پولادی (مترجم)، ناشر: نشر مرکز
 • جهانی شدن: تئوری های اجتماعی و فرهنگ جهانی، رونالد رابرتسون، کمال پولادی (مترجم)، ناشر: نشر ثالث
 • نظریه کنش ارتباطی: جهان زیست و نظام: نقادی مفهوم کارکردگرایانه عقل، یورگن هابرماس،کمال پولادی (مترجم)، توماس مک کارتی (مترجم)، ناشر: روزنامه ایران
 • نظریه کنش ارتباطی: عقل و عقلانیت جامعه، یورگن هابرماس، توماس مک کارتی (مترجم انگلیسی) کمال پولادی (مترجم فارسی)، ناشر: موسسه ایران
 • نظریه کنش ارتباطی: عقل و عقلانیت جامعه (ویرایش جدید)، یورگن هابرماس،توماس مک کارتی (مترجم انگلیسی)، کمال پولادی (مترجم فارسی)، ناشر: نشر مرکز
 • رویکردها و شیوه های ترویج خواندن، کمال پولادی، مسعود میرعلایی (ویراستار)، ناشر: موسسه فرهنگی هنری پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
 • فلسفه سیاسی، دیوید میلر ، کمال پولادی (مترجم)، ناشر: نشر مرکز
 • سایه های قدرت: حکایت دوراندیشی در برنامه ریزی کاربری اراضی، جین هیلیر، کمال پولادی (مترجم)، ناشر: جامعه مهندسان مشاور ایران
 • بنیادهای ادبیات کودک، کمال پولادی، سکینه پایدار (ویراستار)، ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • جامعه مدنی، دولت و نوسازی در ایران معاصر، کمال پولادی، مسعود کمالی، ناشر: باز، ۱۳۸۱
 • هنری و لاغرو، پدیدآورنده: بیورلی کلیری، کمال پولادی (مترجم)، ناشر: منادی تربیت
 • سبز انگشت، کارولین هی وود، کمال پولادی (مترجم)، ناشر: منادی تربیت
 • ۲۱ بالن،پنه دو بوا،کمال پولادی(مترجم)،ناشر:نشر زال

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر