مجموعه ورزشی شهید همت

استان : تهران
شهرستان : تهران

مجموعه ورزشی شهید همت فعالیت ورزشی بسکتبال را دارا می باشد.

شرح بانک های اطلاعاتی

باشگاه شهيد همت در سال 1375 تشكيل شد. هدف ما گسترش ورزش زيباي بسكتبال در يك محيط اخلاقي سالم بود. در طي سالها چندين بار در رده هاي سني مختلف كسب عنوان نموديم  اما سرمايه ي اصلي باشگاه هويت اخلاقي وسالمي است كه از خود به جاي گذاشته است. 


مشخصات بانک های اطلاعاتی
شماره تماس : ٠٢۱٨٩٧٨۴٩۱٠
پست الکترونیک : shahidhemmatt@yahoo com
وب سایت : http://hemmatbasketball.com/
آدرس : میدان سپاه، جنب اداره نظام وظیفه، خیابان شهید باباخانلو