طاهره ایبد

دسته : نویسندگان
فعالیت : نویسنده ، بازنویس

وی متولد 1342 شیراز است.

شرح بانک های اطلاعاتی

مدرک: کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

فعالیت های اجرایی: کارشناس ادبی کانون پرورش فکری – مسئول واحد ادبیات خواهران حوزه هنری – عضو تحریریه مجله سروش نوجوان- دبیر سرویس فرهنگی روزنامه آفتابگردان – عضو هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان - سردبیر مجله شب تاب – سردبیر مجله بانو – عضو شورای کارشناسی کتاب کودک کانون پرورش فکری – عضو شورای سیاستگزاری انتشارات علمی و فرهنگی - عضو شورای کارشناسی بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس – داور انتخاب کتاب سال وزارت ارشاد ( سه دوره ) - داور انتخاب کتاب سال دفاع مقدس ( سه دوره )-  دبیر بخش داستان کودک و نوجوان جشنواره ی ربع قرن کتاب دفاع مقدس - داور انتخاب کتاب سال مجله سروش نوجوان - داور انتخاب کتاب جشنواره یوسف – داور انتخاب کتاب سال شهید حبیب غنی پور (دو دوره)  -  داور و مدرس جشنواره ادبی دانش آموزان (شش دوره) - مدرس کارگاه داستان نویسی خانه روزنامه نگاران جوان – عضو شورای کارشناسی انیمیشن موسسه ی فرهنگی و هنری صبا، کارشناس داستان مجله رشد نوآموز و سروش خردسال، داور بخش ادبیات کودک جشنواره سوره ...کارشناس مسئول دپارتمان کودک کانون پرورش فکری

آثار:

1366: صالح، کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان 1368: شیشه های شکسته، سروش/ خروس جنگی، نقطه/ 1375: باغچه ی توی گلدان، زلال/ 1378: آخرین نامه، صریر/ دور گردن، سروش/ گزیده ی ادبیات معاصر، نیستان/ چهل پنجره، پیدایش/ رابین هود کوچک، نشر زمان/ 1379: ماه من، ماه او، بنیاد حفظ آثار/ به هوای گل سرخ، منادی تربیت/ الم شنگه، منادی تربیت/اسیران کوچک، به نشر/ جنگ جویان کوچک، به نشر/ 1380: از غریبه ها می ترسم، به نشر/ شمشیر و اسب زخمی، به نشر/ کوچه به کوچه، به نشر/ عطش و آتش، به نشر/ التماس مرغابی ها، به نشر/ عمو نوروز بازنشسته می شود، فرهنگ گستر/ قطار ارواح (بازنویس و ویراستار)، منادی تربیت/ 1381: مرد و میدان، به نشر/ 1383: دره ی جنگ، هلال احمر/ همان حسنک کجایی، به نشر/ ماجراهای آقای چرخشی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/ آدم برفی دیوانه، منادی تربیت/ 1384: داستان های یک قل، دو قل (9 جلد)، به نشر/ بازی ماه و ستاره، انتشارات مدرسه/ شبح سیاه، منادی تربیت/1386: گربه کاغذی، نشر شهر/ پیغامی برای ابر پنبه ای، علمی فرهنگی/ 1387: محاکمه بچه خرس، منادی تربیت/ 1388: ماهی به سرفه افتاد، نشر شهر/ یکی بود یکی نبود، علمی فرهنگی/ 1389: لاک پشت ترسو، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/ داستان های یک قل، دو قل (دو جلدی)، به نشر/ 1390: شتر قرمز، امیرکبیر/ دیو سیاه دم به سر، امیرکبیر/ جوجه خروس به دمش نگاه نکرد، امیرکبیر/ پغورقاتی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/ نی نی بیا لالا کن، علمی فرهنگی/ پریانه های لیاسندماریس، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/ 1392: محاکمه ی یک گربه ی بدبخت، نشر شهر/ نگذارید یک گربه ی بدبخت (دو جلد)، نشر شهر/ نگذارید فرار کند، نشر شهر/1393: عروسیه، عروسیه، دانش نگار/ خاله پیره و خاله پیرتره، پیدایش/ اوضاع قاراشمیش می شود، انتشارات همشهری/ 1394: بی بوبی بی بو، علمی فرهنگی/ گرگ خپله و ماهی گنده، علمی فرهنگی/ چارخانه و خاله کشمشی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/ غاغاغولی غول غاغولی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/ کوزه ای که تنها بود، سروش/ نی نی خرسه، سروش/ ده لقمه قصه، امیرکبیر/ مومولی مومو، امیرکبیر/ نرمولک بی ادب، امیرکبیر/ عابر بانک صورتی، امیرکبیر/ گرگ قرمزی، امیرکبیر/ عنکبوت بی تار، امیرکبیر.

زیر چاپ: بیزبیز پشه، سوره مهر/ پپه چپه، امیرکبیر/ کفش من می شی، سروش/ من مال کی ام، سروش/ عجیب و عجیب های ته دریا، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/ لولوی نخورنخوره، چرخ و فلک/ چگونه بچه های بی تربیت را تربیت کنیم؟، علمی فرهنگی.


منبع بیوگرافی ارسالی از سوی خانم طاهره ایبد به پرتال کودک 24

تنظیم کننده: مژگان بابامرندیمشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مونث
جوایز و افتخارات : شاخه شکسته، اثر برتر جشنواره ادبیات داستانی وزارت ارشاد، ۱٣۶٧/ باغچه توی گلدان، اثر برگزیده کتاب سال مجله سلام بچه ها، ۱٣٧۵/ باغچه توی گلدان، اثر مناسب شورای کتاب کودک، ۱٣٧۵/ نخل سوخته، اثر برگزیده جشنواره مطبوعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱٣٧۵/ دور گردون، اثر برگزیده جشنواره ادب پایداری وزارت ارشاد، ۱٣٧٩/ چهل پنجره، اثر برگزیده کتاب کتاب سال کنون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/ چهل پنجره، کتاب سال مجله سلام بچه ها، ۱٣٧٩