نیلوفر میرمحمدی

دسته : تصویرگران
فعالیت : تصویرگر

نیلوفر میرمحمدی متولد ١٠ مهر ١٣٤٨تهران است.

شرح بانک های اطلاعاتی

لیسانس گرافیک - دانشکده هنر های زیبا ١٣٧٢

فوق لیسانس رشته باستان شناسی - دانشکده تربیت مدرس ١٣٨٠

عضو انجمن تصویرگران کتاب کودک تهران

کتاب ها :

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: ١٣٧٢ - یک تکه بال صورتی/ ١٣٧٢ - مهربانتر از آب/ ١٣٧٣ - قصه خاله رعنا و عمه نسا/ ١٣٧٣ - لانه گنجشک کوچولو/ ١٣٧٤ - گربه می خواهد ماهی بگیرد/ ١٣٧٤ - حرف های ناتمام/ ١٣٧٥ - آسمان کوچک/ ١٣٧٧ - هدیه خاله نگین/ ١٣٧٨ - قور قور قور، قار و قار و قار/ ١٣٧٨ - این طرف صحرا، آن طرف صحرا/ ١٣٨٧ - میراث فرهنگی ایرانیان

نشر رویش: ١٣٨٢ - مجموعه ترانه های نی نی کوچولو (٧ جلد)/ ١٣٨٢ - مجموعه ترانه های نی نی توپولی (٣ جلد)/ ١٣٨٢ - مجموعه لالایی هایی برای نی نی کوچولوها (٣ جلد)/ ١٣٨٤ - چه خوبه دختر خاله م دوستش دارم یه عالم/ ١٣٨٤ - پسر خاله م چا نازه قایق برام می سازه

انتشارات مدرسه: ١٣٨٦ - افسانه های ملل کهن
حوزه هنری: ١٣٧٦ - دنیای زیبای بچه ها (مجموعه شعر)
نشر پیدایش: ١٣٧٧ - قصه های شیرین (جوامع الحکایت)/ ١٣٧٨ - بارون میاد، شر شر/ ١٣٧٨ - قصه های شیرین (فیه ما فیه مولوی)/ ١٣٨٠ - لطیفه های شیرین لطایف الطوایف (طنز نوجوانان)
نشر تاریخ و فرهنگ: ١٣٨١ - آشنایی با قرآن کریم (٣٠ جزٍ قرآن) (٣٠ جلد)
نشر افق: ١٣٧٨ - قصه های شاهنامه فردوسی (٩ جلد)/ ١٣٨٦ - مجموعه شعر ترانه های نیایش (١٠ جلد)
نشر محراب قلم: ١٣٨١ - من و عروسک
نشر قدیانی: ١٣٧٧ - به خاطر خروسه/ ١٣٧٨ - چاقاله بادوم تنبل رفته کلاس اول/ ١٣٧٨ - چاقاله نگو یه دسته گل، با نمک و تپل مپل/ ١٣٩٢ - قصه های عجیب و غریب
موسسه زیتون: ١٣٨١ - مجموعه شعر خنده های ماه
نشر راهیان اندیشه: ١٣٧٧ - بادبادک
نشر شباویز: ١٣٨٠ - پهلوان پنبه و ماه پری/ ١٣٨٠ - مزدک/ ١٣٨١ - پهلوان پنبه و ننه پنبه
انتشارات شهرداری: ١٣٩٢ - عید آمد

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مونث
پست الکترونیک : niloufar@niloufar-m.com
وب سایت : http://niloufar-m.com