مریم نیکخواه ابیانه

دسته : تصویرگران
فعالیت : تصویرگر

مريم نيكخواه ابيانه
متولد ١٣٤٩اتريش.

شرح بانک های اطلاعاتی

مریم نیکخواه ابیانه

كارشناسي ارتباط تصويري ١٣٧٠تا ١٣٧٥وكارشناسي ارشد تصويرسازي  ١٣٧٦ تا ١٣٨٠دانشگاه هنر ومعماري/عضو علمی دانشگاه پیام نور1390
شروع كار تصويرگري از كيهان بچه ها ١٣٧٦

 مقالات:  

  تالیف محتوی الکترونیکی سه واحد درس تاریخچه عکاسی 1391 دانشگاه پیام نور/ تالیف محتوی الکترونیکی دو واحد درس تصویر متحرک1391دانشگاه پیام نور / تالیف دو عنوان مقاله همایش گرافیک محیطی 1394( در دست چاپ)/ عنوان » سیمرغ ازغرب تا شرق » دوهفته نامه هنرهای تجسمی تندیس، شماره 121، بیست فروردین صفحه 16.1388/ عنوان » کپی برابر اصل یا پاکوفسکاییسم » دوهفته نامه هنرهای تجسمی تندیس، شماره 125شانزدهم خرداد 1387 ، صفحه 17/ عنوان » شفافیتی از جنس فانلی » ترجمه و تحلیل ، فصلنامه تخصصی تصویر سازی خط خطی  سال دوم، ویژه سالگرد جشنواره پویانمایی تهران ، صفحه 157/ عنوان » جوجه تیغی و مرد پرنده شناس » ترجمه و تحلیل ، فصلنامه تخصصی تصویر سازی/ خط خطی ، زمستان 1386، شماره دوم ، صفحه 91/ عنوان » دو مصور اروپا یی » ترجمه و تحلیل ، فصلنامه تخصصی تصویر سازی  خط خطی، پاییز 1386، شماره اول ، صفحه 58/  چاپ 10نسخه کتاب و 2 نسخه در حال چاپ به عنوان تصویر گر.

فعالیت های هنری و اجرایی:

برگزاری کارگاه اموزشی  دانشگاه پیام نور و شهرداری تهران طرح مشکات 1391/ مدیریت کمیته انتشارات انجمن تصویر گران و مدیر مسئول و مدیر هنری خبر نامه انجمن از سال 1387 تا کنون/ 

عضو تصویر گران انتشارات کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان – انتشارات مدرسه/ تصویرگر مجله مقام موسیقیایی ، سال 1383 تا 1384/ تصویرگر نشریات ،سروش ، رشد ، کوشش از 1384 تا کنون/ عضو انجمن فرهنگی هنری تصویرگران از سال 1384 تا کنون/ مدیریت پروژه استاندارد نویسی دروس تخصصی رشته طراحی پوستر(حوزه هنری)1382 تا 1386/ عضو ستاد برگزاری جشنواره حماسه هنر (حوزه هنری ) 1381/ عضو هیئت برگزاری روز جهانی کودک (کاخ موزه نیاوران)1380/ مسئول تبلیغات در کاخ موزهای نیاوران (نگارخانه جهان نما ) و نگارخانه سعد آباد/ همکاری با صدای جمهوری اسلامی ایران در برنامه خردسالان »شب بخیر کوچولو» به عنوان نویسنده 1369.

فعالیت های آموزشی:

تدریس دروس رشته هنر در مقاطع مختلف از سال 1376 تا کنون (18 سال سابقه تدریس)/ تدریس در دانشگاه دولتی پیام نور 1389/ تدریس در دانشگاه تربیت دبیر فنی دختران تهران »دکتر شریعتی» 1386 تا 1387/ تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1381 تا 1387/ تدریس در دانشگاه های جامع علمی کاربردی از سال 1378 تا 1385/ شرکت در بیش از 12 کارگاه اموزشی  وهمایش 1390تا کنون.

6) فعالیتهای نمایشگاهی:    

شرکت درهفتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر انتخاب اثر ،چاپ در1393کاتالوگ فرهنگستان صبا/ شرکت در نمایشگاه مدرنیته ارسباران 1393/ شرکت در نمایشگاه دشت گریان گالری لاله 1393/ شرکت در دو سالانه تصویرگرای تهران و انتخاب اثر،چاپ در کاتالوگ 1392فرهنکستان صبا/ شرکت در نمایشگاه تصویر گران (موزه امام علی 1389)/ شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب های تصویر گران و انتخاب اثر (1388-2009 بارسلون )و چاپ اثر در کاتالوگ/ شرکت در نمایشگاه نقاشی و کالیگرافی هنرمندان معاصر ایران (1388 -2009 پاریس ،خانه ایران)/ شرکت در نمایشگاه تصویر گری نسلهای رنگین (نگارخانه لاله 1388) وچاپ اثر در کاتالوگ/ شرکت در نمایشگاه بچه های کافه ابیانه (خانه هنرمندان 1388)/ شرکت در نمایشگاه هفته کتاب (کتاب و کتابخوانی)، (نگارخانه لاله 1387) وچاپ اثر درکتاب/ شرکت در نمایشگاه سال تصویر گران 87 (خانه هنرمندان 1388)/ شرکت در نمایشگاه سال تصویر گران 86  وانتخاب اثر به عنوان تصویرگر برتر(خانه هنرمندان 1388)/ شرکت درجشنواره بزرگ شهر وانتخاب اثر (موزه امام علی 1387)/ شرکت وانتخاب اثر درجشنواره بین المللی جایزه بزرگ ادیان توحیدی (موزه امام علی 1386)/ شرکت در نمایشگاه سال تصویر گران 85 (خانه هنرمندان 1386)/ شرکت در نمایشگاه بین المللی لغت نامه، انتخاب اثر وچاپ درکتاب( موزه کانون پرورش1386)/ شرکت در نمایشگاه بین المللی ساتریکون (لهستان) وانتخاب اثر(لهستان1386-2007)/ شرکت درجشنواره هنر و امنیت وانتخاب اثر برای خرید (مصلی تهران 1386)/ شرکت در نمایشگاه تجلی عاشورا در آیینه خیال (فرهنگستان صبا 1385)/ شرکت در نمایشگاه وانتخاب اثر هانس کریستین اندرسن (خانه هنرمندان 1384)/ شرکت در نمایشگاه بین المللی لغت نامه، انتخاب اثردر نمایشگاه (خانه هنرمندان 1385)/ شرکت در نمایشگاه تصویر گران از طرف انجمن تصویر گران قزوین (نگارخانه عارف قزوینی  1385)/ شرکت در نمایشگاه سال تصویر گران 84 (خانه هنرمندان 1385)/  شرکت در نمایشگاه وانتخاب اثر در نمایشگاه کویت (حوزه هنری 1384)/ شرکت در نمایشگاه گروهی (نگارخانه سعد آباد 1384)/ شرکت در نمایشگاه  (بیروت 1383)/ نمایشگاه به مناسبت روز جهانی میراث فرهنگی (ابیانه) ( فرهنگسرای نیاوران 1383)/ شرکت در دوسالانه ای تصویر گری تهران و انتخاب 3 اثر 1392 (فرهنگستان صبا)/ شرکت در تصویر گری فجر1393 ( فرهنگستان صبا )/ شرکت در نمایشگاه تصویر گری دنیای عجیب 1392/ نمایشگاه تصویرسازی جشنواره شباویز(خانه نویسندگان وهنرمندان 1382)/ نمایشگاه نقاشی – گروه هودا( فرهنگسرای شفق 1382)/ نمایشگاه نقاشی (گالری شبدا 1382)/ نمایشگاه نقاشی (شهر کتاب نیاوران 1381)/ نمایشگاه انفرادی تصویرسازی (نگارخانه آرین 1381)/ شرکت در نمایشگاه ایران سرزمین صلح وانتخاب اثر (فرهنگسرای نیاوران-آذر 1381)/ شرکت در نمایشگاه تصویر گری قصص قرآن وانتخاب اثر( فرهنگسرای نیاوران-آبان 1381)/ شرکت دردوسالانه تصویرگران کتاب کودک وانتخاب اثر( فرهنگسرای نیاوران-آبان 1381)/ شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی (نگارخانه سعد آباد 1380)/ شرکت در نمایشگاه نقاشی انجمن دوستی ایران، کانادا 1380/ شرکت در نمایشگاه انفرادی ابیانه (نگارخانه جهان نما 1380)/ شرکت در نمایشگاه تصویر گری(نگارخانه هفت ثمر 1380)/ شرکت و انتخاب اثر در نمایشگاه تصویر گری قصص قرآن (کانون پرورش فکری کودک و  نوجوان 1379)/ شرکت در نمایشگاه تجلی احساس وچاپ اثر درکتاب تجلی احساس 4( فرهنگسرای نیاوران 1376)/ شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی 1373/  شرکت در نمایشگاه گروهی عکس (گالری دانشگاه آزاد اسلامی 1372)/ 

داوری:

داور نوروز به روایت تصویر زیباسازی شهرداری تهران 1391/ داور جشنواره ، هنرهای تجسمی 1387/ داور جشنواره باغ بسم ا....1385/ داور9 جشنواره ، هنرهای تجسمی رشته گرافیک1384/داور جشنواره باغ بسم ا....1384/ داور جشنواره عکس طبیعت 1383/ داور جشنواره هزار و یک بسم ا....1383/داور جشنواره هزار و یک بسم ا....1382/ داور جشنواره ، هنرهای تجسمی ودستی منطقه 6 -1383/ داور جشنواره تجسمی سنندج 1382/  داور جشنواره ، هنرهای تجسمی حماسه هنر 1381.


مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مونث
جوایز و افتخارات : نفر اول هفدهمین نمایشگاه عترت وقران دانشگاه پیام نور/ برگزیده درنمایشگاه بین المللی کتابهای تصویرگران (۱٣٨٨-٢٠٠٩ بارسلون ) و چاپ اثر در کاتالوگ/ نفر اول جشنواره شهر رشته تصویرسازی منطقه ۱ ودریافت لوح وجایزه جشنواره(موزه امام علی ۱٣٨٧)/ برگزیده جشنواره بین المللی ادیان توحیدی ودریافت جایزه بزرگ ادیان توحیدی (موزه امام علی ۱٣٨۶)/ تصویر گر برتر سال(خانه هنرمندان ۱٣٨۶)/ برگزیده در نمایشگاه طنز اجتماعی لهستان – ساتریکون ۱٣٨۶-٢٠٠٧ و چاپ اثر در کاتالوگ/ لوح تقدیر برای انتخاب اثر در نمایشگاه بیروت ( حوزه هنری ۱٣٨٣)/ معلم نمونه کشوری در سطح حوزه هنری (رتبه دوم) ۱٣٨٣/ معلم نمونه در سالهای ۱٣٧٩، ۱٣٨۱، ۱٣٨٣/ جایزه ویژه از بنیاد حفظ یادگار های فرهنگی به مناسبت برگزاری روز جهانی کودک ۱٣٨٠/ لوح شرکت و تقدیر از نمایشگاه تجلی احساس _ موزه هنرهای معاصر ۱٣٧۶/ برنده جایزه رتبه اول تئاتر در آموزش وپرورش استان تهران ۱٣۶۵-۱٣۶۶ .