فروغ علی شاهرودی

دسته : نویسندگان
فعالیت : نویسنده

کارشناس ارشد زبان-رئیس گروه تحقیقات بنیادی آموزش
او نویسنده و منتقد است.

شرح بانک های اطلاعاتی

نام برخی از مقالات او:

•           جا به جایی خلاقانه ی زمان

•           نقد و بررسی: این حکایت همیشگی و بی ملال نوجوانی

•           تلاش برای برون نمایی ماهیت کودکی

•           زندگی در جایی که وطنم نیست

•           نقد و بررسی: تفکیک خواننده های دختر و پسر؛ چرا؟

•           نقد و بررسی: نگذاریم چراغ قصه خاموش شود

•           دقت در گزینش قصه ها یک ضرورت است

•           دقت در گزینش قصه ها یک ضرورت است

•           مانیا و جادوی تخیل

•           روایاتی نو از مرغان افسانه ای و اسطوره ای

•           کودکانه های فراتر از کودکی

•           افسانه ها و راویانش / نقد و بررسی کتاب افسانه های ایرانی

•           دنیای شگفت خیال های کودکانه

•           طنزی جذاب با شخصیتی فوق العاده!

•           کارکردهای اساطیر برای مخاطبان نوجوان

•           اندیشه و آرمان های انسان در پیچ و خم اسطوره ها

•           دنیای شگفت انگیز حماسه ها

•           تو بدان که آوای کردار آدمی در کوه جهان می پیچد و به او باز می گردد / نقد و بررسی داستان «پسران آفتاب» نوشته ی جمال الدین اکرمی

•           ادبیات داستانی و شعر: اغراق های نویسنده و سرگردانی خواننده / نقد و بررسی رمان «گمشده» اثر مالکوم رز

•           ادبیات داستانی و شعر: جادوگران وقت و مدیریت زمان

•           داستان هایی برای خودآگاهی و ایمن سازی روح

•           طبقه بندی قصه ها از نگاهی دیگر

•           دری شگفت انگیز به جهانی دیگر

•           راز قلعه یا طلسم واهمه های بی نام و نشان

•           نقد و بررسی: همیشه کمکی از راه می رسد

•           نقد و بررسی داستان طبقه ی هفتم غربی نوشته ی جمشید خانیان یک روز به یاد ماندنی

•           نقد و بررسی: دردسر معلم «نومفهوم گرا» برای هوای تازه

•           نقد و بررسی: آن سوی خاطره های کودکی

•           نقد و بررسی: وقتی فقط سرگرم کردن خواننده مطرح نباشد

•           پژوهش های بنیادین و فرهنگ عمومی: مقاله: کتاب هم چون یک درمان بخش، کتاب درمانی رشدی برای نوجوانان

•           نقد و بررسی: وقتی عشق و عاطفه سرنوشت را می بافند

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مونث