جایزه ادبیات کودکان کانادا TD

TD Canadian Children’s Literature Award

وب سایت : https://bookcentre.ca/programs/awards/td-canadian-childrens-literature-award

جایزه ی ادبیات کودک TD، جایزه ای ادبی و کانادایی است که به برترین کتاب نویسنده ای کانادایی اهدا می شود که برای مخاطبین یک تا دوازده سال خلق شده باشد.

شرح بانک های اطلاعاتی

این جایزه که توسط مرکز کتاب کودک کانادا مدیریت می شود، در زمره ی بزرگترین جوایز ادبی مربوط به کتاب های کودک قرار دارد. جایزه ی ادبیات کودک TD که در سال 2004 بنیان نهاده شده، به کتاب های نوشته شده به دو زبان رسمی کانادا (انگلیسی و فرانسوی) تعلق می گیرد.

مشخصات بانک های اطلاعاتی