انجمن اجتماعی فصل مهر

وب سایت : faslemehr-behbahan.org.ir
استان : خوزستان

این انجمن از سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرده است و هدفش آموزش شهروندان به منظور تحقق جامعه مدنی و پاسداشت حقوق شهروندی است.

شرح بانک های اطلاعاتی

عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه: 

این موسسه بیش از 150 فعالیت متفاوت در زمینه های شهروندی از کودکان کار تا حقوق زنان گرفته و از محرومان روستایی تا آموزش اتباع و ... را در  مدت فعالیت  خود انجام داده است. 

مشخصات بانک های اطلاعاتی
آدرس : خوزستان. بهبهان. خیابان عدالت. محل معمارها. کوچه جوکار. پلاک ٨.
کد پستی : ۶٣۶۱٨۱۴٣۵٧