انجمن یاری کودکان در معرض خطر

وب سایت : www.yarikoodak.com
استان : تهران
شهرستان :

هدف این انجمن، شناسایی و حمایت از کودکان در معرض خطرات اجتماعی ، روانی ،جنسی ،جنسیتی، تبعیض و ایجاد حساسیت در جامعه و فشار برسیاستگذاران برای احقاق حقوق کودکان است.

شرح بانک های اطلاعاتی

محدوده فعالیت این موسسه ملی است.

اهداف موسسه انجمن یاری کودکان در معرض خطر فعالیت‌های خود را با در نظر گرفتن اصل توجه همزمان به کودک، خانواده و محیط اجتماعی اجرایی می‌کند و هدف از فعالیت خود را مطالبه‌گر کردن جامعه هدف، حساس سازی افکار عمومی نسبت به مسائل کودکان و اقناع نهادهای سیاست¬گذار، قانون¬گذار و اجرایی در راستا تامین منافع عالیه کودکان می داند. در تمامی فعالیت‌ها تأمین «رشد» ، «بقا»، ، جلب «مشارکت»، و «حمایت» از کودکان مهم‌ترین اولویت‌، حفظ احترام و کرامت تمامی انسان‌ها فارغ از جنسیت، قومیت، نژاد، مذهب وطبقه اقتصادی- اجتماعی مهمترین ملاحظه و روابط برابر و مشارکتی از مهم‌ترین ارزش های این نهاداست.

عمده‌ترین فعالیت‌ها ، پروژه‌ها و توانمندی‌های موسسه فعالیت‌های انجمن بر سه حوزه ، دیده بانی و ترویج فرهنگی‌اجتماعی و پروژه‌های اجرایی تمرکز دارد.

دیده‌بانی: بررسی قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های رسمی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر وضعیت حقوق کودکان مؤثر هستند و ارائه پیشنهاد برای تغییر و بازنگری در این برنامه‌ها و سیاست‌ها به‌نحوی‌که مطابق با در نظر گرفتن اصل رعایت منافع عالیه کودکان و مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک باشد. همچنین انجمن با تأکید بر مفاد حامی حقوق کودک در قوانین رسمی نظیر قانون اساسی و قوانین مدنی تلاش می‌کند تا این امکانات بالقوه را یادآوری و در راستای توجه متولیان به آن، اقدام نماید. ترویج فرهنگی‌اجتماعی این حوزه شامل فعالیت‌هایی است که به ترویج پیمان‌نامه حقوق کودکان، اطلاع‌رسانی به افکار عمومی درباره مسائل و حقوق کودکان و سایر برنامه‌های آموزشی و فرهنگی - باهدف تقویت فرهنگ رعایت و توجه به حقوق کودکان در جامعه- تمرکز دارند. در این راستا انجمن کارگاه‌های آموزشی حقوق کودک برای گروه‌های سنی مختلف کودکان . همچنین جامعه محلی و بزرگ‌سالان برگزار می‌کند. آموزش مربیان حقوق کودک نیز یکی دیگر از برنامه‌های انجمن است.

پروژه‌ها و واحد‌های اجرایی:

پروژه‌ها (خانه‌های کودکیار): با توجه به این که در حاشیه‌های جنوب غربی تهران، برنامه‌های حمایتی و آموزشی حامی حقوق کودک حضوری کم‌رنگ داشته‌اند، انجمن تمرکز فعالیت خود را معطوف به این مناطق کرده است.

 در حال حاضر سه خانه کودکیار صبا شهر، گلدسته، و علی‌آباد در این مناطق فعال هستند. اهداف اصلی خانه‌های کودکیار عبارت‌اند از:

 -       آموزش پایه و سوادآموزی برای کودکان محروم از تحصیل

 -       کاهش خطرات تهدیدکننده سلامت و رشد کودکان

-        قدرت افزایی کودکان

-        پیش‌گیری از اعتیاد، کودک‌آزاری و HIV -فراهم آوری امکانات آموزشی و فرهنگی برای کودکان

 -       کار اجتماعی (Social work) و فراهم کردن حمایت‌های اجتماعی، بهداشتی، روان‌شناختی و مشاوره‌ای برای کودکان

-        مهارت / حرفه‌آموزی

 -       قدرت افزایی خانواده‌ها با تأکید و توجه ویژه به زنان

-        آموزش مهارت‌های - فرزند پروری در - خانه کودکیار صبا شهر -خانه کودکیار علی‌آباد (شاهد شهر) -خانه کودکیار گلدسته

گروه‌های هدف موسسه انجمن خود را موظف به حمایت همه‌جانبه از تمامی افراد زیر 18 سالی می‌داند که به‌موجب فعالیت و یا ترک فعالیتی فرصت یگانه «کودکی» را از دست می‌دهند.

سازمان‌های دولتی مرتبط وزارت کشور ، آموزش وپرورش ، سازمان رفاه وامور اجتماعی کشور، بهزیستی، شبکه های درمان وبهداشت کشور

مشخصات بانک های اطلاعاتی
آدرس : دفتر مرکزی موسسه تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، سروشرقی، روبروی بیمارستان پارسیان، پلاک ۶