زهره پریرخ

دسته : نویسندگان
فعالیت : نویسنده ، مترجم ، تصویرگر ، بازنویس ، شاعر ، فیلمنامه نویس

زهره پریرخ متولد خراسان رضوی، شهر سرخس، است.

شرح بانک های اطلاعاتی

زهره پریرخ کارشناس کانون پرورش فکری از سال 1362 کارمند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. آثار وی از قرار زیر است:

آثار:

مجموعه 40 جلدي قصه‌گويي (30 جلد همراه با خانم وظيفه‌شناس، 10 جلد مستقل)، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1362/ دستمال خال خالي، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1370/ مجموعه آي قصه قصه (تصويرگري و متن)، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1370/ پيراهن بي‌بي نازنين، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1372/ نويسنده و تصويرگر كتاب گرگ و پيرزن، انتشارات مدرسه 1375/ نويسنده و تصويرگر كتاب قصه‌هاي چاخان و پاخان، انتشارات توت 1376/ نويسنده و تصويرگر كتاب دو فسقلي، انتشارات مدرسه 1379/ نويسنده و تصويرگر كتاب سيبو و ميو، انتشارات توت 1380/ نويسنده و تصويرگر كتاب شكار، انتشارات توت 1380/ اين خروس مال كيه، انتشارات توت 1380/ نويسنده و تصويرگر كتاب خانه ساختن كاري ندارد، انتشارات توت1381/ نويسنده و تصويرگر كتاب سيبي كه از آسمان افتاد، انتشارات توت 1381/ نويسنده و تصويرگر كتاب ديلينگ ديلينگ، انتشارات مدرسه 1381/ قصه‌هاي دارا و سارا، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1382/ نمي‌خواهم بزرگ بشوم، انتشارات مدرسه 1382/ خانوم كوچيك رفت خريد، ‌انتشارات علمي و فرهنگي 1385/ ميراث فرهنگي ايرانيان، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1386/ نويسنده و تصويرگر كتاب بازي با آوا بازي با الفبا (سه جلدي)، كانون پرورش فكري و نوجوانان 1387/ راز (بر اساس مثنوي مولوي)، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1386/ لولو پشمالو، كرم كوچولو، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1389/ يواش برو يواش بيا، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1390/ من پنگوئن هستم، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1390/ پيامبر و خروسي كه دلتنگ بود، 1390/   حضرت يوسف (ع)، انتشارات اميركبير 1389

مسئوليت‌ها:

  • همكاري و تأليف و تصويري قصه‌گويي‌ها و مجموعه‌ي آي قصه قصه قصه
  • مدير داخلي مجله گلبانگ، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1375
  • سردبير مجله كوشش كودك و خردسال تاكنون، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1382
  • مسئول شوراي پيش‌دبستاني از سال 81 تاكنون
  • مسئول جلسه توليد قصه وابسته به شوراي پيش‌دبستاني
  • مسئول پروژه كتاب‌هاي مرغك 1388

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مونث
جوایز و افتخارات : جشنواره کتاب کودک به خاطر نگارش و بازنویسی کتاب آی قصه‌ قصه ۱٣۶٨/ جشنواره کتاب کودک پذیرش کتاب دستمال خال خالی در بخش نهایی مسابقه ۱٣٧۱/ لوح تقدیر و جایزه ویژه از جشنواره مطبوعات ۱٣٧٨، برای قصه «نمی‌خواهم بزرگ شوم»/ جشنواره کتاب کودک به خاطر تألیف و تصویرسازی کتاب این خروس مال کیه ۱٣٨۱/ جشنواره کتاب کودک، لوح تقدیر به خاطر تصویرگری کتاب شکار ۱٣٨٢/ جایزه ادبی جشنواره پروین اعتصامی به خاطر تألیف و تصویرسازی کتاب دو فسقلی ۱٣٨۵/ جایزه جشنواره مطبوعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سرمقاله ۱٣٨۶/ جایزه برگزیده کتاب فصل برای میراث فرهنگی ایرانیان ۱٣٨٧/ برگزیده جشنواره کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای کتاب میراث فرهنگی ایرانیان ۱٣٨٩/برگزیده جشنواره کتاب رشد برای کتاب میراث فرهنگی ایرانیان/ کاندیدای جشنواره مطبوعات ۱٣٩٠، برای پهلوان کچل و اسبش کری/ معرفی کتاب یواش برو، یواش بیا در فهرست لاکپشت پرنده ٩۱ با درجه خوب/ لوح تقدیر جشنواره کتاب ۱٣٩۱ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برای سردبیری مجموعه کتاب‌های مرغک