رضا اسکندری

دسته : مترجمان

متولد 1364 است.

شرح بانک های اطلاعاتی

مترجم کتاب‌های کودک ونوجوان و بزرگسال است. از سال 1388 مشغول ترجمه است. 

 برای نشر هوپا کتاب‌هایی از اسپانیایی ترجمه کرده، می‌کند کتاب‌هایی مثل پاداش شاهزاده، داستان‌های دروغگو و مجموعه‌ی کارآگاه سیتو که در دست شماست.

برخی از آثارترجمه :

جادوهای آرژانتینی 1/ پاداش شاهزاده/ انتشارات هوپا 

جادوهای آرژانتینی 2/ داستان‌های دروغگو/ انتشارات هوپا    

جادوهای آرژانتینی 4/ انتقام مرده و داستان‌های دیگر/ انتشارات هوپا    

کارآگاه سیتو و دستیارش چین‌می‌ادو 10/ پرونده‌ی ویژه: فراتر از ترس/ انتشارات هوپا  ! 

کارآگاه سیتو و دستیارش چین‌می‌ادو 9/ یک داستان خیلی مغناطیسی/ انتشارات هوپا    

کارآگاه سیتو و دستیارش چین‌می‌ادو 8/ دردسر در کارخانه‌ی چترسازی/ انتشارات هوپا    

کارآگاه سیتو و دستیارش چین‌می‌ادو 7/ سال نوی چینی/ انتشارات هوپا    

کارآگاه سیتو و دستیارش چین‌می‌ادو 6/ معما در جام جهانی فوتبال/ انتشارات هوپا    

کارآگاه سیتو و دستیارش چین‌می‌ادو 5/ در جستجوی موها / انتشارات هوپا    

کارآگاه سیتو و دستیارش چین‌می‌ادو 4/ یک روز در میدان اسب‌دوانی / انتشارات هوپا    

کارآگاه سیتو و دستیارش چین‌می‌ادو 3/ مهمان ناخوانده/ انتشارات هوپا 

کارآگاه سیتو و دستیارش چین‌می‌ادو 2/ مومیایی گمشده / انتشارات هوپا 

کارآگاه سیتو و دستیارش چین‌می‌ادو 1/ یک دستیار همه‌فن‌حریف / انتشارات هوپا    

مینا سان‌تلمو ۱/ مینا سان‌تلمو و موزه‌ی نفرین‌شده (داستانی پلیسی درباره‌ی هنر مدرن) / انتشارات هوپا 

مشخصات بانک های اطلاعاتی