کریستین رابینسون

Christian Robinson

دسته : تصویرگران

کریستین رابینسون یک تصویرگر آمریکایی است

شرح بانک های اطلاعاتی

او تصویرگر کتاب فانتزی- تخیلی کتاب «داستان لئو» و برنده‌ مدال «کالدکوت» و هم‌چنین جایزه‌ کورتا اسکات کینگ در سال ۲۰۱۶ برای کتاب «آخرین توقف در خیابان مارکت» یا همان کتاب «یک روز اتوبوسی» نوشته‌ مت دلا پنیا، اهل آمریکا است. هم‌چنین او به عنوان یک انیماتور با استودیو انیمیشن پیکسار کار کرده است.

مشخصات بانک های اطلاعاتی