جشنواره ادبی خاتم

دبیر جشنواره : تهران، میدان هروی، خیابان وفامنش، خیابان آزادی، خیابان افتخاریان، کوچه مریم، شماره ٢٣ کدپستی: ۱۵-۱۶۶٩٧۴٧۴۱٣

٢٢٩۴۱٨٠٧ (٠٢۱)
وب سایت : http://www.jashnvarehkhatam.com/

این جشنواره زیر نظردفتر نشر فرهنگ اسلامی در سال 1394 کار خود را آغاز کرده است .این جشنواره سالانه برگزار می شود.
دفتر نشر فرهنگ اسلامی در راستای اهداف مطرح در اساسنامه خود و در راستای معرفی پیامبر مکرم اسلام و اهل بیت ایشان(علیهم‌السلام) به عنوان الگوی شایسته بشری، همچنین تأکید مقام معظم رهبری بر «اهمیت گسترش کیفی فرهنگ از طریق یافتن استعداد نویسندگی در بین مردم و تولید کتاب»، اقدام به برگزاری سالانه جشنواره‌ای با نام «جشنواره خاتم» به منظور تبیین سیره و روش زندگی پیامبر مکرم اسلام صلی‌الله علیه وآله و سلم می‌نماید.
این جشنواره حسب موقعیت و با تشخیص هیأت مدیره دفتر نشر فرهنگ اسلامی می‌تواند به صورت مستقل یا با مشارکت سایر نهادهای مرتبط برگزار شود.

شرح بانک های اطلاعاتی

 اهداف این جشنواره:

 - تعمیق شناخت طبقات و سنین مختلف جامعه با شخصیت، زندگی و سیره رسول اكرم صلوات‌الله علیه.

 - تولید آثار فرهنگی (داستان، رمان، نمایشنامه، فیلم و ....) با محوریت شخصیت پیامبر گرامی اسلام(صلی‌الله علیه وآله وسلم) به عنوان الگوی بشریت

 - ترویج فرهنگ مطالعه

 - فراهم آوردن زمینه كشف استعدادهای جدید

 - انتخاب آثار شاخص و انتشار آن‌ها به شیوه‌های گوناگون


این جشنواره در دو حوزه (کودک و نوجوان و بزرگسال)برگزار می شود. جوایز برگزیدگان آثار مربوط به هریک از دو گروه کودک و نوجوان و بزرگسال به در هر دوره به پیشنهاد مدیرعامل دفتر نشر فرهنگ اسلامی و تصویب هیأت مدیره تعیین می‌گردد.

مراسم پایانی جشنواره در هرسال مقارن با سالروز مبعث پیامبر اكرم صلی‌الله علیه وآله وسلم برگزار می‌شود.

دبیرخانه دائمی این جشنواره در دفتر نشر فرهنگ اسلامی تشکیل می‌شود.

 

مشخصات بانک های اطلاعاتی
پست الکترونیک : info@jashnvarehkhatam.com