جایزه ادبی عباس یمینی شریف

دبیر جشنواره : خیابان میرعماد-کوچه یازدهم - پلاک ٨ واحد ٥

کد پستی ١٥٨٧٧٣٥٩١٨
تلفن ٨٨٧٤٠٠٩٧
وب سایت : http://www.yaminisharif.net/index.html

عباس یمینی شریف، از نخستین شاعران و نویسندگان کودک ایران است. او بیش از ۳۰ کتاب برای کودکان دارد که از آن میان شعر با الفبا، باغ دوستی،‌ پلنگ یکه تاز، کتاب توکا و... می توان نام برد.
برخی ازاین آثار از کانون های ادبی و فرهنگی ایرانی و بین المللی جوایزی دریافت کرده است. او از بینان گذاران شورای کتاب کودک و انجمن پژوهش های آموزشی پویا است و سردبیری و مدیریت شماری از مجله های کودکان را نیز بر عهده داشته است.

شرح بانک های اطلاعاتی

این جایزه که شامل یک لوح و یک تندیس است که از سوی هومن یمینی شریف فرزند شادروان عباس یمینی شریف در اختیار هیأت مدیره شورا قرار می گیرد. این جایزه در هر سال به کتاب های شعر برای کودکان و نوجوانان اهدا می شود. شورای کتاب کودک به منظور تشویق شاعران که آثار ارزشمندی را در این حوزه برای کودکان و نوجوانان پدید آورده اند، این جایزه را اعطا می کند. جایزه عباس یمینی شریف در سال ١٣٩١ اعلام و برای اولین بار درپنجاهمین مراسم سالگرد شورای کتاب کودک اعطا شد. طراح تندیس خانم مانلی منوچهری ، سازنده تندیس آقای اسماعیل عباسی و طراح لوح و لوگوی جایزه ادبی یمینی شریف خانم شعله محلوجی هستند

عباس یمینی شریف زمانی  در مجله "بازی کودکان" شعر می گفت. او برای بچه هائی که شعرشان را برای مجله می فرستادند جایزه ای تعین می کرد و آنها را تشویق می نمود.
در زمان حیات و فعالیتش در شورای کتاب کودک، یمینی شریف، همچنان که در مجله ها و در مدرسه ای که مدیریت  می نمود، جایزه ای سالانه برای بهترین  شعر و داستان کودکان تعین کرده بود که به یاری شورا هر سال به کوشندگان ادبیات کودک تعلق می گرفت. از سال ١٣٩١ این جایزه دوباره در دستور کار شورا قرار گرفت

مشخصات بانک های اطلاعاتی
پست الکترونیک : info@yaminisharif.com