کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

دبیر جشنواره : تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ٢، طبقه دوم، دبیرخانه جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

شماره تلفن ها
۶۶٩۶۶٢۱٩ - ۶۶٩۶۶٢۱٨ - ۶۶٩۶۶۱٣٩ - ۶۶٩۶۶۱٣۶ - ۶۶٩۶۶۱٣٨

شماره دورنگار:
۶۶٩۶۶٢۱٨
وب سایت : http://www.ketabsal.ir

جایزه كتاب سال در ایران برای اولین بار با هدف تشویق خادمان دانش و فرهنگ ایران در سال 1334 هجری شمسی اهدا شد. این جایزه به پدیدآورندگان یازده كتاب برگزیده كه در سال 1332 منتشر شده بودند، تعلق گرفت. از آن سال به بعد، هر ساله طی فراخوانی از تمام نویسندگان، مترجمان و مؤلفان دعوت می شود تا پنج نسخه از كتاب خود را كه در سال گذشته برای اولین بار و به زبان فارسی منتشر شده است، به نشانی دبیرخانه این جایزه ارسال كنند تا توسط هیأت داوران ارزیابی شود. این جایزه تا سال 1356 هـ . ش. در رشته های علوم و فنون، ادبی، علوم انسانی و علوم اجتماعی ـ تربیتی كودكان و نوجوانان به برندگان اهدا می شد.

شرح بانک های اطلاعاتی

از سال 1356 با افزایش و قوت گرفتن وقایع انقلاب و حركت های مردمی، اهدای این جایزه به تعویق افتاد و چهار سال بعد در سال 1361 دوباره این موضوع در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد و در سال 1362 آیین نامه نحوه انتخاب كتاب سال توسط سیدمحمد خاتمی، وزیر وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویب شد. از آن به بعد هر سال در دهه فجر مراسم اهدای جایزۀ كتاب سال برگزار می‌شود.

اهداف این جایزه:

1.شناسایی و معرفی كتاب های برتر؛
2.كمك به اعتلای سطح دانش و فرهنگ مكتوب جامعه اسلامی؛
3.حفظ استقلال و هویت فرهنگی؛
4.حمایت و تشویق پدیدآورندگان متعهد و متخصص كتاب كشور.

 موضوع جشنواره:

آثار مورد ارزیابی در جایزۀ كتاب سال شامل كلیۀ كتاب هایی است كه طی یك سال شمسی گذشته با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای نخستین بار منتشر شده باشند. این آثار در سه گروه تألیف، ترجمه و احیای متون تقسیم می شود و موضوع های اصلی هر گروه شامل همۀ شاخه های علوم و معارف بر اساس رده بندی كتابخانه ای مورد قبول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.
تبصره 1: ملاك سال انتشار، شناسنامۀ كتاب خواهد بود.
تبصره 2: ویراست جدید كتاب های علمی، چنانچه به تشخیص گروه داوری حداقل 40% نسبت به ویراست قبلی تغییر كرده باشد، در صورت عدم برگزیده شدن، مجدداً قابل بررسی خواهد بود.
تبصره 3: منظور از تألیف پدیدآوردن اثری است كه محصول خلاقیت ذهن و هنر نویسنده و یا نتیجۀ تحقیق و ابتكار او باشد و اقتباس از كار دیگران محسوب نشود. ترجمه، برگردان درست و دقیق كتاب از زبان های دیگر به فارسی است. احیای متون به معنای بازخوانی، بازنویسی و آماده سازی یك متن بر اساس نسخ معتبر و ارائه نزدیك ترین متن به نوشتۀ مؤلف است.
تبصره 4: هر مجلد از کتاب های دوره ای، در صورت استقلال محتوایی حکم یك کتاب مستقل را دارد؛ در غیر این صورت، بررسی کتاب منوط به انتشار بیش از نیمی از مجلدات است. مرجع تشخیص این امر داوران هر موضوع اند.
تبصره 5: مجموعه مقالات یا سخنرانی هایی كه به صورت كتاب چاپ شده اند در صورتی داوری می شوند كه موضوع واحد و یا نویسندۀ واحد داشته باشد.
تبصره 6: كتاب های كمك آموزشی و افست از دایرۀ انتخاب و داوری جایزۀ كتاب سال خارج می شوند.

 دبیرخانه: 
دبیرخانۀ دائمی كتاب سال متشكل از مسئول دبیرخانه و كارشناسان متخصص حوزه كتاب و مدیریت اجرایی است كه زیر نظر دبیر علمی فعالیت خواهند كرد.

معیارهای داوری:
معیارهای ارزیابی کتاب برگزیده یا شایسته تقدیر سال عبارت اند از:
1.تأثیرگذاری در ارتقای سطح علمی و فرهنگی کشور،
2.تازگی و نوآوری در موضوع، ساختار، پرداخت و نگاه کتاب،
3.رعایت استانداردها در ساخت، فصل بندی، نگارش، دستور زبان و واژگان،
4.رعایت استانداردها در ذكر منابع و مآخذ در آثار تحقیقی و پژوهشی،
5.بهره مندی از قدرت تحلیل و استنتاج منطقی،
6.ارزشمندی علمی و محتوایی کتاب،
7.استحکام و زیبایی زبان،
8.التزام به ارزش های فرهنگی، دینی و انسانی،
9.برخورداری از قدرت اقناع و تأثیرگذاری عمیق بر مخاطب،
10.رعایت استانداردهای تألیف، تصحیح و ترجمه،
11.پاكیزگی و آراستگی كتاب از حیث حروف چنینی، صفحه بندی و چاپ.


مشخصات بانک های اطلاعاتی
پست الکترونیک : Email : ketab.sal@gmail.com