جایزه ادبی سپیدار

«سپيدار ، جايزۀ محيط‌زيست برای كودک و نوجوان» است.
جایزه ی سپیدار که نخستین دوره ی آن در سال ۱۳۹۴ برگزار شد، با آموزش و فرهنگ سازی برای مخاطب کودک و نوجوان برای حفاظت از محیط زیست توسط دست‌اندرکاران اصلی ادبیات کودک که در عین حال نگران محیط زیست هستند بنیان گذاشته شده است

شرح بانک های اطلاعاتی

شرکت انتشارات فنی ایران او از بانیان جایزه سپیدار است و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر ارگان های مرتبط جایزه سپیدار با هدف ارتقاء فرهنگ حفاظت از محیط زیست و در دو گروه سنی بزرگسال و کودک و نوجوان  به صورت فردی و گروهی، در قالب بخش ادبی و غیر ادبی با موضوع محیط زیست برگزارمی کند. 


 هدف جایزه سپیدار:

در زمانه‌ای كه محيط‌زيست به صورت يكی از اصلی‌ترين چالش‌های جهانی برای زندگی آيندۀ انسان درآمده است، آموزش و فرهنگ‌‌سازی در ميان كودكان و نوجوانان برای نگهبانی و حمايت از محيط زيست، به ضرورتی اجتناب‌ناپذير بدل شده است. يكی از مؤثرترين و كارآمدترين برنامه‌ها و فعاليت‌ها در اين زمينه، برگزاری گردهمايی‌ها، جشنواره‌ها، مسابقات، جوايز و پروژه‌هايی با موضوع محيط‌زيست برای كودكان و نوجوانان است. در حال حاضر برنامۀ جهانی محيط‌ زيست سازمان ملل برای كودكان و نوجوانان مشوّق و حامی جديدی برای گسترش چنين برنامه‌هايی در سراسر جهان است. 
مشخصات بانک های اطلاعاتی