طاهره اروجی

دسته : نویسندگان
فعالیت : نویسنده

تولد: ۳ آبان ۱۳۵۷

شرح بانک های اطلاعاتی

کتاب‌ها:

داستان‌هایی برای سه‌شنبه‌ها، سمنگان ۱۳۸۶

یک روز صبح مامان سام می‌خواست برود خرید، سمنگان ۱۳۹۱

قشنگ‌ترین مدادرنگی‌ها،‌ سمنگان ۱۳۹۱

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مونث