الهام عطایی‌آذر

دسته : تصویرگران
فعالیت : عکاس

تاریخ تولد: 7/ 9/ 1363

شرح بانک های اطلاعاتی


همکاری با نشریات سروش کودک، کیهان بچه ها، گروه مجلات همشهری، رشد نوآموز، رشد دانش آموز، پوپک و...

همکاری با انتشارات چکه، نشر شهر، شهرقلم و ...

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مونث