جایزه کتاب های تصویری آسیایی سینگ تل

SingTel Asian Picture Book Award

این جایزه که در سال 2013 تاسیس شد سالیانه است و برای برجسته کردن کتاب های تصویری چاپ نشده با موضوع آسیا طرح ریزی شده است.

شرح بانک های اطلاعاتی

 هدف آن ارائه جایزه جهت تشویق و الهام بخشی برای خلق و چاپ کتاب های بیشتر با این موضوع و جلب توجه و علاقه و آگاهی عمومی به چنین کتاب هایی است. شورای توسعه ملی کتاب سنگاپور (National Book Development Council of Singapore (NBDCS موسس این جایزه است. سینگ تل رهبری گروه ارتباطی کشورهای آسیا را برعهده دارد. معیار انتخاب کتاب ها برای شرکت در مسابقه را چنین اعلام کرده است:

آثار ارائه شده از می توانند از نویسندگان و تصویرگران بالای 18 سال از هر ملیت و هر کشوری باشند/ آثار می توانند از طرف نویسنده یا نویسنده-تصویرگر به صورت مشترک ارائه شود/ کتاب های تصویری برای کودکان 0 تا 6 ساله باشند/ موضوع داستان آن ها درباره آسیا باشد/ تا زمان معرفی برنده چاپ نشده باشد/ به زبان انگلیسی باشد/ آثار دیگری از نویسندگان و تصویرگران سال های قبل که هنوز چاپ نشده اند می توانند باشند/ کتاب باید تالیف باشد/ حداکثر تا 500 کلمه باشد/ نسخه اثر به شکل دیجیتالی یا پرینت شده بر کاغذ تحویل داده شود و از طریق ایمیل قابل قبول نیست/ کتاب های غیرداستانی، آموزشی، سرگرمی، پرسش و پاسخ مورد بررسی قرار نمی گیرد/ مبلغ جایزه 10,000 دلار است که مشترکا به نویسنده و تصویرگر می رسد.

اعضای داوران شامل 5 نفر که متخصص در حوزه کتاب تصویری کودک هستند، انتخاب می کنند. علاوه بر برنده چند کتاب در لیست افتخار هم معرفی می شود.

جایزه انجمن نویسندگان و تصویرگران کودک هند ، آویک/ گرد آوری، تالیف و ترجمه فاطمه زمانی/ پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان/ سال پانزدهم/ دوره جدید شماره 9/ پی در پی 60/ زمستان 92/ ص 49

مشخصات بانک های اطلاعاتی