جایزه کتاب آسیایی اسکولاستیک

ََThe Scholastic Asian Book Award

جایزه کتاب آسیایی اسکولاستیک SABA را شورای توسعه ملی کتاب سنگاپور (National Book Development Council of Singapore(NBDCS و انتشارات اسکولاستیک در سال 2011 پایه‌گذاری کرده‌اند .

شرح بانک های اطلاعاتی

این شورا که در سال 1969 تاسیس شده هدفش تشویق به مطالعه و رشد ادبیات و پشتیبانی از آثار ادبی سنگاپور و آسیا است، به علاوه یک سلسله برنامه‌های در رابطه با هنرهای گوناگون مانند قصه‌گویی، نوشتن، خواندن و نشر کتاب برگزار می‌کند. اسکولاستیک نیز بزرگترین ناشر و توزیع کننده کتاب در دنیاست که در سال 1920 تاسیس شد. این جایزه نویسندگان کودک آسیایی‌الاصل را شناسایی و آثارشان را بررسی می‌کند تا از آثاری که زندگی و تجربیات آسیایی را بیان و به جهان معرفی می‌کنند تقدیر کند. هدف این جایزه تشویق به درک صحیح از تجربیات آسیایی‌ها و نشان دادن آن به شکل خلاق و نوآورانه، شناسایی ادبیات داستانی برجسته در میان داستان‌های آسیایی برای کودکان، نشان دادن تفاوت و ظرفیت‌های ادبی در آسیا، و تشویق و الهام دادن به ارائه کتاب‌ها و داستان‌هایی با موضوع آسیا و مسائل آن است.

جایزه انجمن نویسندگان و تصویرگران کودک هند ، آویک/ گرد آوری، تالیف و ترجمه فاطمه زمانی/ پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان/ سال پانزدهم/ دوره جدید شماره 9/ پی در پی 60/ زمستان 92/ ص 47 و 48