جایزه بائوباب طلایی برای کتاب های فصل فصل

Golden Baobab Prize for Early Chapter Books

این جایزه سالانه است و به جذاب ترین نسخه دست نویس چاپ نشده برای فصل ابتدایی یک کتاب چند فصلی برای مخاطبان 9 تا 11 سال تعلق می گیرد.

شرح بانک های اطلاعاتی

این اثر باید بین 5,000 تا 10,000 کلمه داشته باشد. بسته جایزه شامل یک جایزه نقدی 1000 دلاری، شانس چاپ و دریافت حق التالیف از سوی ناشران و شرکای بین المللی و افریقایی بائوباب طلایی است و این مزیت را دارد که تبلیغات چاپ آن به عنوان برنده این جایزه فرصت شرکت در کارگاه هایی منحصر به فرد بائوباب طلایی را برای یادگیری و رشد نویسندگان کتاب کودک فراهم می کند.

جایزه انجمن نویسندگان و تصویرگران کودک هند ، آویک/ گرد آوری، تالیف و ترجمه فاطمه زمانی/ پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان/ سال پانزدهم/ دوره جدید شماره 9/ پی در پی 60/ زمستان 92/ ص 45


مشخصات بانک های اطلاعاتی