جایزه کین برای نوشته های آفریقایی

The Caine Prize for African Writing

این جایزه که در سال 2000 در بریتانیا تاسیس شد، سالیانه به بهترین داستان کوتاه از یک نویسنده افریقایی که در افریقا و یا در جای دیگری به چاپ رسیده و به زبان انگلیسی باشد تعلق می گیرد.

شرح بانک های اطلاعاتی

 مبلغ جایزه 10,000 پوند است و توسط دوستان کین از انگلستان، آمریکا، افریقا، و حمایت بنیادهای مختلف تامین می شود.  این جایزه به افتخار Michael Harris Caine رئیس قبلی Booker Group نامگذاری شده است. از آن جایی که جایزه کین با جایزه بوکر ارتباط دارد گاهی این جایزه را به نام African Booker هم می نامند. نخستین جایزه آن در سال 2000 به یک نویسنده اهل زیمبابوه و در نمایشگاه بین المللی کتاب زیمبابوه اهدا شد. در اولین سال 20 کشور افریقایی در آن شرکت کردند.

معیارهای انتخاب این جایزه ممکن است ناخودآگاه بر نوشته نویسندگان اثر بگذارد به طوری که تمایل پیدا کنند برای جلوه کردن اثر و برنده شدن بنویسند زیرا بسیاری از آنان نوشته هایشان را به سمتی سوق می دهند که فکر می کنند برای غربی ها مورد توجه قرار گیرد.

جایزه انجمن نویسندگان و تصویرگران کودک هند ، آویک/ گرد آوری، تالیف و ترجمه فاطمه زمانی/ پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان/ سال پانزدهم/ دوره جدید شماره 9/ پی در پی 60/ زمستان 92/ ص 44

مشخصات بانک های اطلاعاتی