جایزه نویسندگان آسیای جنوب شرقی

(The S.E.A. Write Award or South East Asian Writers Award)

این جایزه که از سال 1979 توسط شورای توسعه ملی کتاب سنگاپور (National Book Development Council of Singapore (NBDCS راه اندازی شد

شرح بانک های اطلاعاتی

سالیانه به شاعران و نویسندگان کشورهای آسیای جنوب شرقی تعلق می گیرد. جایزه به یک نویسنده از کشورهای عضو سازمان ملل آسیای جنوب شرقی اهدا می شود یعنی نویسندگان همه کشورهای آسیایی را شامل نمی شود. گاهی جایزه، به یک اثر خاص و گاهی به کلیه آثار کسی در طول دوران هنری اش تعلق می گیرد. آثار هنری که جایزه به آن ها اهدا می شود شامل شعر، داستان کوتاه، رمان، نمایشنامه، فلکلور و آثار مذهبی و تحقیقاتی است. مراسم اهدا در شهر بانکوک و با حضور اعضای خانواده سلطنتی تایلند برگزار می شود. در این مراسم شخصیت های برجسته ای دعوت و سخنرانی می کنند.

جایزه انجمن نویسندگان و تصویرگران کودک هند ، آویک/ گرد آوری، تالیف و ترجمه فاطمه زمانی/ پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان/ سال پانزدهم/ دوره جدید شماره 9/ پی در پی 60/ زمستان 92/ ص 43

مشخصات بانک های اطلاعاتی