جایزه‌ی کتاب دیجیتال

جایزه‌ی کتاب دیجیتال (Ragazi Bologna Digital Reward)

در سال 2012 برای نخستین بار جایزه‌ای به جوایز متنوع بولونیا افزوده شد. این جایزه به آثار برگزیده‌ی حوزه‌ی نشر دیجیتال است، که برای کودکان 2 تا 15 سال خلق شده باشد. اعضای هیئت داوران جایزه دیجیتال را کارشناسان بین‌المللی چاپ و نشر دیجیتال و تصویرگران تشکیل می‌دهد. ناشری که برنده این جایزه شود، تحت پوشش رسانه‌های جهانی قرار می‌گیرد و به سرعت شناخته و حمایت می‌شود. هم‌چنین اجازه‌ی استفاده جهانی از آرم جایزه خود را در آثارش خواهد داشت.

شرح بانک های اطلاعاتی

"کلرگرزو" مدیر پیشین روابط عمومی مشر کودک بایارد فرانسه، انتشارات کوچک‌ ای ـ توالز (ستاره‌های الکترونیکی) را راه‌اندازی کرد و در بدو تاسیس آن توانست با انتشار یک کتاب دیجیتال کودک با نام در رویایم اثر استفان کیل با صدای تام نوامبر، بازیگر فرانسوی نخستین جایزه‌ی ارزشمند کتاب کودک دیجیتال نمایشگاه بولونیای 2012 را کسب کند. در رویایم سفری به رویاهای بچه‌های خردسال و به کارگیری قوه‌ی تخیل آن‌هااز طریق ساختن داستان خودشان است. خوانندگان کوچک این داستان یا به عبارتی بازی داستانی، پس از نصب آن بر آی‌پد و ورود به آن می‌توانند از بین سه رشته متن و تصویر و صدا به عنوان ماده‌ی خام داستانی، زاییده‌ی تخیل خودشان را بسازند. کیفیت گرافیکی، متن‌ها و تصاویر طنزآمیز همراه با استفاده از کتابخوان الکترونیکی همگی وسیله‌ای برای ترغیب کودکان به قصه‌خوانی و به کارگیری خلاقیت آفرینش ادبی آن‌ها است.

پورشعبانی مینا، فصلنامه نقد کتاب، کودک ونوجوان، سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393


مشخصات بانک های اطلاعاتی