شهاب الدین یحیی سهروردی (شیخ اشراق)

دسته : نویسندگان
فعالیت : نویسنده

شرح بانک های اطلاعاتی

شهاب الدین به سال 549 در قریه‌ی سهرورد(نزدیک زنجان) ولادت یافت. وی در پرتو اندیشه‌ی تیز و نیک اندیشی و پاکدلی توانست با شهود و درون بینی بر بسیاری از حقایق دست یابد و رازهای بسیاری را بگشاید و فلسفه‌ی نوینی را که بیشتر، از تفکر ایرانی و حکمت خسروانی مایه گرفت به نام "فلسفه‌ی اشراق" بنیان گذارد. کتاب ها و رساله های فارسی او که در مجموعه ای با عنوان آثار شیخ اشراق منتشر شده است، بیشتر تمثیلی و ادبی است؛ از قبیل :

آواز پر جبرئیل

رساله العشق

لغت موران

صفیر سیمرغ

رساله الطیر

روزی با جماعت صوفیان

 فی حاله الطفولیه


مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر