محمد رضا مزروقی

دسته : نویسندگان
فعالیت : نویسنده

در 1355/3/6 آبادان متولد شد.

شرح بانک های اطلاعاتی

عاتکه (رمان)

بعد از ظهر داغ (داستان)

تل عاشقون(رمان)

پسین شوم (رمان)

بارداری بی هنگام آقای میم (رمان)

مجموعه قصه های تالاپ (داستان کودک)

بچه های کشتی رافائل(رمان نوجوان)

دلهرهای خیابان وحید (رمان)

دی وی دی اسرالمغولان(رمان)

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر