محمد رضا گودرزی

دسته : نویسندگان
فعالیت : نویسنده

در 1336/8/19 در کرمانشاه بدنیا آمد.

شرح بانک های اطلاعاتی

پشت حصیر (مجموعه داستان)

در چشم تاریکی(مجموعه داستان)

شهامت درد (مجموعه داستان)

آن جا زیر باران(مجموعه داستان)

به زانو در نیا (مجموعه داستان)

اگه تو بمیری (مجموعه داستان)

رویاهای بیداری(مجموعه داستان)

چرا می زنی؟ (مجموعه داستان)

نعش کش (مجموعه داستان)

تا جایی که می تواند گاز بده (مجموعه داستان)

چه کسی بود صدا زد بنجی ؟(داستان بلند)

بگذار بر سانمت([مجموعه داستان)


مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر