حسین قنواتی

دسته : شاعران
فعالیت : شاعر

در 1351/12/13 اهواز به دنیا آمد.

شرح بانک های اطلاعاتی

خانه ام نزدیک آزادی است(مجموعه شعر)

لیلی لال (مجموعه شعر)

سلام های عاشقانه (مجموعه نثر ادبی )


مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر