نیلوفر عاکفیان

دسته : شاعران
فعالیت : نویسنده ، شاعر

متولد تهران در تاریخ 1358/1/15 می باشد.

شرح بانک های اطلاعاتی

نان و نارنج (مجموعه شعر)

این فنجان کی بود؟ (مجموعه داستان)

خواب سیب (مجموعه شعر )

سبک ترین مارلبروی هستی (مجموعه داستان )

ماهی دست های تو (مجموعه داستان)

راهنمای خرید و استفاده از عطر

تهران برای تیتسو (مجموعه داستان )

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مونث