پری صابری

دسته : نویسندگان
فعالیت : نویسنده ، مترجم ، نمایشنامه نویس ، فیلمنامه نویس

متولد 18 بهمن 1311 در کرمان است.

شرح بانک های اطلاعاتی

یرما (ترجمه همراه با یدالله رویایی) - من به باغ  عرفان - آمده یا چطور از شرش خلاص شیم؟ (ترجمه نمایشنامه) - لیلا در نصف جهان و مرغ سحر(دو فیلمنامه)در اندرون من خسته (رمان)- هفت شهر عشق (نمایشنامه)- بیژن و منیژ0(نمایشنامه) - رستم و سهراب (نمایشنامه)- شمس پرنده(نمایشنامه)- اطلسی(رمان)

رند خلوت نشین (نمایشنامه)- مرغ باران(نمایشنامه)


مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مونث