افشین شاهرودی

دسته : شاعران
فعالیت : شاعر ، عکاس ، منتقد

در1329/7/16 دامغان به دنیا آمد.

شرح بانک های اطلاعاتی

عکس ها(مجموعه عکس)- پنجاه و پنج عکس (مجموعه عکس)- آرتور روتشتاین(ترجمه ای در عکاسی)- خاطرات من، ماه، چاه و باغچه(مجموعه شعر دیداری)از زمان جنون(مجموعه شعر دیداری)،شینما (یک شعر بلند دیداری، همراه با علی عبدالرضایی)- از گذشته ها (گردآوری مجموعه ای از عکس های قدیمیایران از قاجار تا پهلوی)- افشین شاهرودی (مجموعه شعر دیداری)- مجموعه اشعار اسماعیل شاهرودی( گردآوری)- عشق و جنگ (مجموعه شعر و صدا)- سبیل دالی (ترجمه یک گفت و گوی عکسیک)


مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر