فریبا خانی

دسته : نویسندگان
فعالیت : نویسنده

متولد تهران و اول فرودین 1352 است.

شرح بانک های اطلاعاتی

آدامس با طعم اکالیپتوس (مجموعه داستان)

من سوزن قورت دادم (خاطرات نوجوانان)

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مونث