بنفشه حجازی

دسته : نویسندگان
فعالیت : نویسنده ، شاعر ، پژوهشگر

در ششمین روز فروردین سال 1333 در بروجرد به دنیا آمد.

شرح بانک های اطلاعاتی

رویای انار(مجموعه شعر) - گزارشی از ستوانزار (داستان بلند)- زن با ظن تاریخ (بررسی جایگاه زن در ایران باستان)- به انکار عشق تو ناگزیرم(مجموعه شعر)ادبیات کودکان  و نوجوانان، ویژگی ها و جنبه ها- به زیر مقنعه (بررسی جایگاه زن ایرانی از قرن اول تا عصر صفوی) - نپرس چرا سکوت می کنم (مجموعه شعر)

تارا و ماه (داستان کودکان)- ماه گریخته در پیراهن(رمان)- یک منظومه آواره و بیست ترانه سرگردان(مجموعه شعر با ناصر نجفی)- ضعیفه(بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر صفوی )- دایره حیرت (زندگی نامه علمی ادبی حکیم عمر خیام )- نرگس + عشق (رمان)- تاج الرجال - تذکره اندرونی (شرح حال و شعر شاعران زن قرن سیزدهمم تا پهلوی اول)- بیسکویت نیم خورده (رمان)- اعتراف می کنم(مجموعه شعر)- زنان ترانه (بررسی حضور زن در ترانه ها و اشعار عامیانه)-

چند کلمه از مادرشوهر (بررسی جایگاه زن در امثال و حکم و اشعار عامیانه زبان فارسی)- زن تاریخ(بررسی جایگاه زن از عهد باستان تا پایان دوره ساسانیان)-

تاریخ هیچ کس( بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر زندیه و افشاریه)- اعترافات یک عکاس(رمان)- کلمه کبود (بررسی کلمه بنفشه در شعر فارسی)- 

تاریخ خانم ها( بررسی زن ایرانی در عصر قاجار)- ایمپالای سرخ ( رمان)- آمفی تئاتر ( مجموعه شعر)- شصت ثانیه زندگی ( مجموعه داستانک )


مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مونث