محمد جواد جزینی

دسته : نویسندگان
فعالیت : نویسنده

در 10 مرداد 1344 در درچه ی شهر اصفهان به دنیا آمد.

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر