بابک تبرایی

دسته : نویسندگان
فعالیت : نویسنده ، مترجم

در 1360/6/29 در تهران به دنیا آمد.

شرح بانک های اطلاعاتی

اختاع انزوا( ترجمه)

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر