سمیرا اصلان پور

دسته : نویسندگان
فعالیت : نویسنده

در تهران و در 1343/7/20 بدنیا آمد.

شرح بانک های اطلاعاتی


اصلان پور در سال هاى آغازین دهه شصت کار خود را به عنوان نویسنده و همراه با نسلى آغاز مى کند که جریان جدیدى را در تفکر ادبى ایران به وجود آوردند.

نخستین داستان او به سال ۱۳۶۴ منتشر مى شود و چهار سال بعد، یعنى در سال ،۱۳۶۸ اصلان پور اولین مجموعه داستان خود را به بازار مى فرستد. از این سال ها است که او علاوه بر داستان نویسى به مقوله نقد ادبى نیز علاقه مند شده و آن را در کنار ادبیات داستانى به عنوان بخشى از کار فرهنگى خود پیگیرى مى کند.

اصلان پور به سال ۱۳۴۳ به دنیا آمده است و همان طور که اشاره شد، دهه شصت و سال هاى آغازین و میانى آن، دوره اى بود که او ادبیات را به عنوان کار اصلى خود انتخاب کرد. بعد از کتاب اول، از او تاکنون آثار فراوانى در حوزه ادبیات منتشر شده است که از این میان مى توان به کوه هاى آسمان (مجموعه داستان بزرگسال)، تا ماه کامل شود، قلب نقره اى شهر (داستان نوجوان)، انار و آینه (زندگینامه _ داستان)، پنجره من و حیاط شازده و... منتشر شده است. او همچنین بر اساس زندگى شهید باقرى سه کتاب پیراهن سپید (داستان کودک)، تا ماه کامل شود (داستان نوجوان) و چشم جبهه ها (مجموعه خاطرات) را منتشر کرده است. اصلان پور همچنین کتاب «کوه هاى سپید دوردست» را بر اساس داستان زندگى شهید فهیمه سیارى به بازار فرستاده است.

سمیرا اصلان پور که علاقه فراوانى به روایت کردن داستان زندگى برخى شخصیت ها و شهداى انقلاب و جنگ دارد، زیر سایه تاک و آسمان را هم بر اساس زندگى یک جانباز و همسرش نوشته. او کتاب هاى نخل هاى تشنه و کنارها سیراب را بر اساس زندگى چند تن از خانواده اش که در سفر حج به شهادت رسیدند و هفت دریا شبنم را بر اساس زندگى شیخ رجبعلى خیاط _ عارف مشهور سال هاى نه چندان دور _ در دست انتشار دارد.

سمیرا اصلان پور همچنین در حوزه هاى مختلف فرهنگى نیز مشاغل مختلف و متنوعى داشته و دارد، او علاوه بر همکارى با نشریات متعدد در کارنامه خود دبیر هنرى مجله سوره، داور کتاب سال وزارت ارشاد، عضو هیات موسس انجمن قلم، دو دوره حضور در هیات مدیره هیات منصفه مطبوعات، عضو مجله ادبیات داستانى در چندین شماره و سال ها دبیر ادب و هنر روزنامه کیهان را دارد.

او در رشته پتروشیمى مدرک مهندسى دارد و هم اکنون نیز به فعالیت هاى فرهنگى _ هنرى خود ادامه مى دهد.

آثار:

کوه های آسمان (مجموعه داستان)

مبصر بعدی (مجموعه داستان نوجوان)

نیلوفر ستاره ها و سپیدار(داستان کودک)

قلب نقره ای(داستان نوجوان)

انار و آیینه

پیراهن سپید(داستان کودک)

چشم جبهه ها(مجموعه خاطرات)

تا ماه کامل شود (مجموعه داستان)

بچه های مسجد(گردآوری و تالیف)

گزیده ادبیات معاصر (مجموعه داستان)

پنجره من و حیاط شازده(داستان نوجوان)

قله های سپید دوردست( رمان)

زیر سایه تاک و آسمان (داستان بلند)

نخل های تشنه، کنارهای سیراب(رمان)

هفت دریا شبنم (مجموعه داستان)

گذر از خارزار(مجموعه نقد)

یک شهر یک خیاط (مجموعه داستان) 

افسانه نهال و خورشید (مجموعه داستان)

خیاط شهر ما( مجموعه داستان)


مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مونث