مجموعه داستان سیب کچل

دسته : ادبیات
نویسنده : محمدرضا شمس
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا
سال انتشار : ۱٣٩۴

مجموعه ي سي داستان کوتاه ايراني براي کودکان در اين کتاب آورده شده است.

مشخصات کتاب
ناشر : پیدایش
تصویرگر : ثنا حبیبی راد
زبان : فارسی
نوع چاپ : رنگی
تعداد صفحات : ۱۱۶
نوبت چاپ : اول
شابک : ۵- ٣۵٠- ٢٩۶ - ۶٠٠- ٩٧٨
دیویی : دا
٨٠٨
٨٣/
ش م - س