دفترهای ادبی جوانان (٢)

دسته : ادبیات
نویسنده : گروهی از اعضا
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا
سال انتشار : ۱٣۶٧

دفترهای ادبی جوانان مجموعه های مستقلی است از قصه ها، داستانها و اشعاری که توسط نوجوانان نوشته یا سروده شده اند. هر جلد از این دفترها به یکی از زمینه های فوق اختصاص یافته است.
این جلد شامل اشعاری است از شعرای مختلف کشور، به همراه مقدمه ای در باب شعر و شاعری، تعریف شعر و عناصر مختلف آن، رسالت شاعر نسبت به جامعه خود و توضیح کوتاهی در باب هر یک از اشعار فوق.

مشخصات کتاب
ناشر : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
زبان : فارسی
تیراژ : ۴٠٠٠٠ نسخه
نوع چاپ : مشکی
تعداد صفحات : ٣۴
نوبت چاپ : اول
نوع جلد : نرم
اندازه کتاب : ١٢×٢٠
دیویی : ٠ فا ٨
٨٩/
د ۵۱٢ ش
دبیر پروژه : شورای شعر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان