چرا باید به دیگران کمک کنم؟

نویسنده : کلر لولین
سال انتشار : ۱٣٩٣

نویسنده در این اثر اهمیت کمک به دیگران را مورد بحث قرارمی‌دهد و ارزش کمک کودکان را در مکان‌های مختلف مانند خانواده، مدرسه، همسایه‌ها و در شرایط متفاوت توضیح می‌دهد. کمک به دیگران یکی از راه‌های برقراری ارتباط بین انسان‌هاست. بنابراین بسیار اهمیت دارد که کودکان ببینند و درک کنند که چگونه اعضای یک خانواده باید از یکدیگر مراقبت کنند. مجموعه کتاب‌های «چرا باید؟» به مخاطب گروه سنی (ب) و (ج) کمک می‌کند که تشخیص دهند که در موقعیت‌های مختلف چه رفتاری داشته باشند و خود را بهتر بشناسند.

مشخصات کتاب
ناشر : انتشارات طبیب
تصویرگر : مایک گوردون
مترجم : مرجان حاجی بابایی
زبان ترجمه : فارسی
تیراژ : ٣٠٠٠ نسخه
قطع : خشتی
نوع چاپ : رنگی
تعداد صفحات : ٣۶
نوبت چاپ : اول
نوع جلد : نرم
شابک : ۶- ۱۴- ۶٧٣۵- ۶٠٠- ٩٧٨
دیویی : دا
۱۵۵
۴/
ب چ ٧٨٢۵ ل
۱٣٩٣